Comunicare, multiculturalitate și multilingvism

Domeniul științe ale comunicării - Programul de studii de masterat cu specializarea Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism porneşte, ca proiect de studiu, de la abordarea interdisciplinară, atât ca suport academic, curricular, precum şi ca obiectiv formativ. Masteratul Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism corespunde unei necesităţi reale de formare de specialişti pentru o piaţă a muncii în continuă dezvoltare. Obiectivul central al structurării programului de studii de masterat cu specializarea Programul conturează, pe de o parte, o misiune în direcţia perfecţionării de specialitate, prin adâncirea competenţelor acumulate prin programele de licenţă, relevantă pentru viitorii absolvenţi care urmează să fie implicaţi în viaţa culturală şi socială iar, pe de altă parte, o reconfigurare a opţiunilor formative spre cercetare proprie domeniului.

Plan de învățământ

Ghid de redactare - disertație 2021

Teme disertație 

Programare examene - CMM - 2021-2022


Tipărire   Email