Cadrul favorabil înființării Facultății Transfrontaliere a fost creat printr-un lung șir de negocieri și documente care s-au semnat între România și Republica Moldova, anterior anului 1998, an în care se naște propriu-zis ideea înființării unei forme de învățământ transfrontalier:

 • 7 august 1990 – Înțelegere de colaborare - între Ministerul Învățământului și Științei al României și Ministerul Științei și Învățământului al R.S.S. Moldovenești;
 • 27 iunie 1991 – Protocol de aplicare a Înțelegerii de colaborare;
 • 19 mai 1992 – Acordul de bază privind colaborarea în domeniile științei, învățământului și culturii – semnat între guvernele celor două state;
 • 4 iulie 1997 - Tratatul cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, Protocolul de colaborare trilaterală între guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei, semnat la Ismail (pe baza Convenţiei–cadru europene referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, semnate la Madrid pe 21 mai 1980).

Iniţiativa înființării unei structuri de învățământ superior transfrontalier a aparţinut Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, care, începând cu 20 noiembrie 1998, a organizat mai multe întâlniri la Cahul şi Galaţi, al căror rezultat a fost crearea unei extensiuni universitare care să își desfășoare cursurile în baza tehnico-materială locală, cu finanţare centralizată de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Cu timpul, ceea ce a funcționat, inițial, sub sigla Facultăților Transfrontaliere și Multiculturale de la Cahul, Rep. Moldova, s-a comasat într-o singură facultate cu denumirea de Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti conform Hotărârii de Guvern nr.676/28.06.2007.

Începând cu anul universitar 2018-2019, denumirea este Facultatea Transfrontalieră. Perspectivele sale de dezvoltare sunt promiţătoare, ţinând cont că, în fiecare an, apar noi programe care intensifică colaborarea între România, Republica Moldova şi Ucraina în domeniul învăţământului, ştiinţei şi culturii. Mai mult, prin proiectele derulate, s-au creat legături durabile care ajută la dezvoltarea întregii zone.

În prezent, Facultatea Transfrontalieră este una dintre cele mai dinamice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, coordonând proiecte culturale și de cercetare, precum și programe de studii în aproape întreaga Basarabie, atât în Moldova, cât și în Ucraina, cu o ofertă educațională atent adaptată la cerințele pieței muncii și la necesitățile studenților.

 

 

  Conducere  
 
Decan:  

Conf. univ. dr. Gina NECULA

 
 
Prodecan:  

Conf. univ. dr. Maricica STOICA

 
 
Prodecan:  

Lector univ. dr. Delia OPREA

 
Prodecan:  

Ș. l. dr. Geanina PODARU 

 

Departamente

Departamentul de Științe Generale

Departamentul de Științe Aplicate

 
   
 

Specializări

 
An pregătitor de limba română pentru cetățeni străini
 
  Licență
 • Educație fizică și sportivă
 • Electromecanică
 • Ingineria produselor alimentare
 • Limbi moderne aplicate
 • Piscicultură și acvacultură
 • Afaceri internaționale
 • Relații internaționale și studii europene
 • Ingineria procesării materialelor
 • Sisteme și echipamente termice
  Master
 • Controlul, expertiza și siguranța alimentelor 
 • Loisir și fitness
 • Kinetoterapie la domiciliu 
 • Geopolitică și interferențe socio-culturale sud-est europene
 • Administrarea afacerilor internaționale euroregionale
 • Relații internaționale și cooperare transfrontalieră 
 • Științe penale și criminalistică
 • Ingineria materialelor avansate 
 • Traducere și interpretariat 
 • Limba română – identitate și deschidere culturală
 • Literatură română și dialog pluri-identitar – paradigme culturale și didactice contemporane
 • Comunicare, multiculturalitate și multilingvism
 • Comunicare instituțională