Program consultații

Pentru a beneficia de CONSULTAȚII din partea cadrelor didactice ale Facultății Transfrontaliere, vă rugăm să vă adresați acestora pentru a stabili de comun acord, data și ora. Cadrele didactice ale Facultății noastre vă stau la diszpoziție, în fiecare zi de luni, în intervalul orar 8.30-10.30. Pentru a vă conecta ONLINE, vă rugăm să folosiți adresa de TEAMS https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0Lr9Abnj4ABcl9wGphOUl6nSLhmi70kgdPchzvRNGy41%40thread.tacv2/conversations?groupId=2dd9c434-1ee7-4af2-be14-55596b728739&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740