Educație fizică și sportivă

 

  • Domeniul educaţiei fizice şi sportului - Obiectivele Programului Educație fizică și sportive constau în formarea inițială universitară de specialiști în specializarea educație fizică şi sportivă. Absolvenţii programului educație fizică și sportivă vor fi angajaţi în câmpul muncii în calitate de: profesor de educație fizică in gimnazii, licee, antrenor la proba sportivă aleasă, federații sportive, cluburi sportive, tabere sportive.

Plan de învățământ 

Ghid de redactare - licență 2021

Titluri LICENȚĂ_EFS

PROGRAMARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL I - 2021-2022


Tipărire   Email