• Domeniul drept - Obiectivul Programului Științe penale și criminalistică constă în instruirea absolvenţilor Programului de licenţă Drept şi pe cei care profesează deja, vizând: asigurarea unui echilibru între cunoştintele generale şi cele de specialitate; deprinderea unei capacităţi de înţelegere a problemelor pe care le ridică ştiinţa penală şi criminalistica; cunoașterea și utilizarea metodelor fizico-chimice analitice şi instrumentale aplicabile în cercetarea criminalistică; dobândirea abilității de a opera cu procedee tactice moderne folosite în criminalistică; dobândirea de cunoştinţe de drept penal european și cu privire la răspunderea internațională, necesare funcţionării în actualul context internaţional; asigurarea înțelegerii și crearea de cunoștințe noi, alături de aprofundarea și aplicarea regulilor necesare exercitării activităților specifice (de criminalist, anchetator, investigator etc.); utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații, procese etc. asociate domeniilor studiate (toxicologie, antropologie şi genetică); utilizarea corectă a tehnicilor, conceptelor și a principiilor din dreptul penal şi din criminalistică.

1. Misiune si obiective

2.Plan de învățământ

3. Ghid de redactare - disertație 2021

4. Teme disertație - Ștințe penale și criminalistică

5. Programare examene - SPC 2021-2022