Controlul, expertiza și siguranța alimentelor

 

  • Domeniul ingineriei produselor alimentare - Programul Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor pregătește specialişti cu competenţe în domeniul managementului sistemelor de siguranţă şi calitate, în domeniul auditului calităţii, care să preia responsabilităţi asociate cu verificarea, expertiza şi gestionarea calităţii şi siguranţei atât în producţie cât şi în distribuţie şi desfacere, evaluarea pericolelor asociate consumului de produse alimentare improprii. Programul răspunde nevoii sociale de absolvenţi bine pregătiţi care să poată prelua responsabilităţi manageriale de gestionare a siguranţei în cadrul unor procese tehnologice complexe sau care să lucreze în cercetare, urmărindu-se, totodată, un proces continuu de formare, care vizează atragerea absolvenţilor de master spre pregătirea oferită de şcoala doctorală.

Plan de învățământ

Ghid de redactare - disertație 2021

Titluri MASTER_CESA

PROGRAMARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL I - 2021-2022


Tipărire   Email