Domeniul științei sportului și educaţiei fizice - Obiectivele Programului Loisir-Fitness se referă la formarea și dezvoltarea competențelor profesional-pedagogice, priceperilor și deprinderilor de aplicare a cunoștințelor; formarea unor competențe de predare/utilizare a exercițiilor în diverse activități didactice.

Misiunea și obiectivele programului Loisir-Fitness

Plan de învățământ - program de master Loisir și fitness

Ghid de redactare - masterat 2021

Program consultatii Loisir-Fitness

Titluri MASTER_LF

PROGRAMARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL I - 2021-2022