Ingineria materialelor avansate

 

  • Domeniul ingineriei materialelor – Programul Ingineria mateialelor avansate pregătește specialişti cu competenţe specifice, precum: abilităţi de cercetare fundamental-aplicativă în domeniul caracterizării şi proiectării materialelor; cunoaşterea elementelor fundamentale privind caracterizarea şi utilizarea materialelor; capacitatea de a îndeplini performant şi în timp real atribuţiile în domeniul cercetării-proiectării, a planificării, organizării, antrenării coordonării şi controlului în sprijinul activităţilor de proiectare şi aplicare a tehnologiilor specifice şi de cercetare-proiectare; capacitatea de a utiliza soft-uri specializate pentru proiectare, realizarea tehnologiilor şi investigaţii asupra comportării materialelor; capacitatea de a simula/modela pe calculator; practicarea performantă a logisticii asigurării şi procesării resurselor de cercetare; capacitatea de adaptare rapidă şi eficientă, ca proiectant sau cercetător, într-o varietate de organizaţii.

Plan de învățământ

GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI SUSȚINERE A PROIECTULUI DE DISERTAȚIE (pentru programul de studii de masterat IMA)

Programare examene 2021

Titluri MASTER_IMA

PROGRAMARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL I - 2021-2022


Tipărire   Email