Literatură română și dialog pluri-identitar – paradigme culturale și didactice contemporane

  • Domeniul filologie - Programul Literatură română și dialog pluri-identitar – paradigme culturale și didactice contemporane se adresează absolvenţilor de profil filologic, dar și absolvenţilor de la alte programe socio-umane, care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de specialitate şi să se dezvolte profesional sau să-şi diversifice informaţiile relative la cultura şi la literatura română, în conexiunile sale europene, în contextul interdiciplinarității şi al perspectivei interculturale. Absolvenților învățământului superior de profil socio-uman din Republica Moldova li se oferă posibilitatea păstrării identităţii specifice, asimilate în mod real unei precondiţii de egalitate a şanselor atât în ceea ce priveşte procesul educativ românesc/european, cât şi relativ la disponibilitatea reală a pieţei de muncă.
  1. Plan de învățământ
  2. Teme Master LRDPP 2020-2021 
  3. Ghid de redactare - disertație 2021

Tipărire   Email