DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE - FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

 

Despre noi

Departamentul de Socio-Umane cuprinde specialişti în domenii variate: filologie, științe ale comunicării, limbi moderne aplicate, istorie, relații internaționale, educație fizică și sport, drept, uniți de misiunea de a oferi educație și cercetare transfrontalieră de calitate. Astfel, departamentul își propune, în primul rând, să ofere programe de studii de licență și de master atractive și bine argumentate din punctul de vedere al cerințelor de pe piața muncii și să construiască un mediu propice învățării, perfecționării și dezvoltării studenților săi.

Obiectivele departamentului sunt:

 • realizarea unui proces de educație de calitate, pentru formarea unor absolvenți cu pregătire profesională solidă;
 • adaptarea programelor de studii la cerințele pieței forței de muncă pe plan regional și național;
 • desfășurarea unei activități de cercetare științifică de înaltă clasă, la nivel transfrontalier;
 • sprijinirea cadrelor didactice prin accesul la programe de formare și perfecționare profesională și la conferințe naționale și internaționale de prestigiu;
 • încurajarea creativității și implicării studenților prin organizarea de workshop-uri, activități extracurriculare, cercuri studențește, sesiuni de comunicări științifice studențești etc.
 • implicarea  în  proiecte  de  dezvoltare  socială,  economică şi culturală, la nivel regional, național și internațional.

În acest sens, Departamentul de Socio-Umane coordonează următoarele programe:

Programe de studii de licență:

 • Limbi moderne aplicate
 • Relații internaționale și studii europene

Programe de studii de masterat:

 • Științe penale și criminalistică
 • Literatură română şi dialog pluri-identitar – paradigme culturale şi didactice contemporane
 • Comunicare instituţională
 • Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră
 • Limba română - Identitate şi deschidere culturală
 • Comunicare, multiculturalitate și multilingvism
 • Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene
 • Limbi moderne în dialog intercultural.

Anul pregătitor de limba română pentru studenții străini