MISIUNEA DEPARTAMENTULUI DE ”ȘTIINȚE APLICATE” - FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

 

Misiunea  Departamentului  de Științe Aplicate (DSA)  este  să  ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral. Eforturile întregii comunităţi academice sunt orientate spre perfecţionarea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale.

În prezent, Departamentul de Științe Aplicate (DSA), ca structură a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, are ca misiune realizarea trinomului unei universităţi moderne: educaţie – cercetare – servicii în comunitate.

 1. Misiunea de educaţie constă în:
 • formarea profesională la nivel universitar (licenţă, master şi doctorat);
 • implementarea conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în scopul dezvoltării personale, a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic şi adaptării la schimbările permanente.

În acest sens, DSA coordonează următoarele programe de educaţie:

Studii universitare de licenţă:

 • Electromecanică
 • Ingineria produselor alimentare
 • Piscicultură și acvacultură
 • Afaceri internaționale
 • Ecologie și protecția mediului
 • Ingineria procesării materialelor
 • Sisteme și echipamente termice
 • Educație fizică și sport.

Studii universitare de master:

 • Controlul, expertiza și siguranța alimentelor 
 • Administrarea afacerilor internaționale euroregionale
 • Ingineria materialelor avansate 
 • Kinetoterapie la domiciliu
 • Loisir-Fitness  
 1.  Misiunea de cercetare a DSA urmăreşte generarea şi transferul de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă.

Domeniile de cercetare în care își desfăşoară activitatea membrii departamentului de Științe Aplicate sunt:

 • relaţii internaţionale şi studii europene;
 • economie și afaceri internaționale;
 • piscicultură și acvacultură;
 • industriei alimentare;
 • procesării materialelor;
 • inginerie mecanică.
 1. Serviciile în comunitate urmăresc promovarea şi dezvoltarea de parteneriate la nivel local, regional,  naţional și internațional în scopul implicării departamentului în rezolvarea problemelor comunităţii şi creşterii vizibilităţii şi prestigiului Universităţii.

Valorile promovate de către Departamentul de Științe Aplicate  sunt:

 • competenta profesională;
 • integritatea morală;
 • respectul (faţă de muncă şi valori, faţă de persoane şi comunitate);
 • creativitate și dinamism;
 • armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
 • antreprenoriatul;
 • alinierea la tendinţele specifice învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică.

Pe baza acestora, Departamentul de Științe Aplicate are următoarele obiective:

 • prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate permanent nevoilor  comunității locale, regionale, naționale și internaționale;
 • compatibilizarea învăţământului şi cercetării cu orientările europene şi adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă;
 • conectarea instituţională la spaţiul comun universitar european şi euroatlantic;
 • promovarea cercetării ştiinţifice performante, orientarea ei spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene;
 • implicarea  în  proiecte  de  dezvoltare  sociale,  economice, culturale, la nivel regional, naţional și internaţional;
 • creşterea eficienţei managementului universitar;
 • promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei;
 • crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil atât cu studenţii, cât și cu personalul didactic și auxiliar;
 • întărirea dimensiunii antreprenoriale prin diversificarea activităţii de educaţie continuă şi de învăţământ la distanţă, promovarea instruirii în format e-learning;
 • atragerea de fonduri extrabugetare (proiecte europene, consultanţă, transfer tehnologic, etc.) ceea ce va permite modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale existente.

Membrii Departamentului de Științe Aplicate

 

Nr crt.

Nume şi prenume

Grad didactic

Adresa de e-mail

COLECTIVUL DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI

 1.  

Bîrsan Iulian Gabriel

Profesor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Cîrciumaru Adrian

Profesor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Cristea Victor

Profesor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Oprea Lucian

Profesor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Turtoi Maria

Profesor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Bălănică Dragomir Mariana Carmelia

Conferențiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Bichescu Cezar Ionuț

Conferențiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Dorin Strătilă-Sorin

Conferențiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Florea Luiza

Conferențiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Stoica Maricica

Conferențiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Bașliu Vasile

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Bria Vasile

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Bunea Marina

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Ceoromila Alina Mihaela

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Enache Ciprian Mugurel

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Filimon Veronica

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Păduraru Graur Iulia

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Pătrașcu Livia

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Pintilie Ștefan Cătălin

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Podaru Geanina Marcela

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Roman Octavian

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Șerban Cecilia

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Vasilean Ion

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Ungureanu Claudia Veronica

Șef lucrări

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

COLECTIVUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 1.  

Zugravu Adrian Gheorghe

Profesor

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Ivan Angela Stela

Conferențiar

angela.ivan @ugal.ro

 

Pripoaie Rodica

Conferențiar

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Călinică Ramona Mariana

Lector

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1.  

Săracu Alina Florentina

Lector

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.