ADMITERE 2022

CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ 2022

CALENDAR ADMITERE MASTER 2022

CRITERII DE ADMITERE LICENȚĂ 2022

TANSFRONTALIERĂ Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău) 3 ani Media finală de admitere se calculează din:
  • 75% nota la proba de aptitudini motrice specifice - traseul aplicativsăritura în lungime de pe loc; alergare de viteză 30 m, cu start din picioare. Proba se consideră promovată dacă candidatul obţine cel puţin nota 5.00, ca medie a celor trei probe;
  • 25% media de la examenul de bacalaureat.
Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul) 4 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
  • 100 % media de la examenul de bacalaureat.
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul) 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (la Cahul) 4 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (la Cahul) 3 ani
Traducere și interpretare (engleză, franceză) (la Chișinău) 3 ani Faza I – eliminatorie: Interviu în limba engleză/franceză, notat cu ADMIS/RESPINS.

Faza  a II-a: Concurs pe bază de dosar
Media finală de admitere se calculează din:
  • 100 % media de la examenul de bacalaureat. 
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul) 3 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
  • 100 % media de la examenul de bacalaureat.
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul) 3 ani
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul)

 

CRITERII DE ADMITERE MASTERAT 2022

TANSFRONTALIERĂ Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (la Chișinău)  )*  2 ani Media finală de admitere se calculează din:
  • 75% nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate);
  • 25% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău)    2 ani
Drept Științe penale și criminalistică (la Chișinău) 2 ani
Securitate vamală și transfrontalieră (la Chișinău)  )* 2 ani
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative) (la Cahul) 2 ani Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
  • 100 %  media aritmetică a examenului de diplomă/ licență.
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală (la Cahul) 2 ani
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău) 2 ani
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) 2 ani
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul) 2 ani
Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul) 2 ani
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (la Cahul) 2 ani
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate (la Cahul) 2 ani
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism  (la Comrat)  2 ani
Comunicare instituțională  (la Chișinău) 2 ani

 


Tipărire   Email