• Domeniul limbi moderne aplicate - Programul de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate pornește de la abordarea interdisciplinară a lingvisticii și traductologiei. În contextul globalizării, care înseamnă şi un veritabil dialog al culturilor, devine necesară formarea de specialiști capabili să stăpânească la un nivel profesional principiile comunicării între culturi. Scopul programului este să formeze specialiști familiarizați cu problemele legate de comunicare, de contactele interculturale și care să cunoască prezentul european din perspectivă lingvistică și culturală.

A. Documente:

 Plan de învățământ

Tematică și bibliografie - licență 2021

Ghid de redactare - licență 2021

B. Activități:

Concurs de traduceri - Rezultatele concursului internațional de traducere literară

C. Sesiune de examene/restanțe:

D. Rezultate examen licență

Publicare rezultate examen licenta LMA CAHUL - 5 iulie 2021