Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

1.

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (la Chişinău)

2.

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (la Cahul)

3. Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (la Cahul)
4.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (la Cahul)

5.

Știința mediului 

Ecologie și protecția mediului (la Cahul)

6. Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul)
7. Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul)
8. Zootehnie Piscicultură şi acvacultură (la Cahul)

 

 

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

  1.  

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Loisir-Fitness (la Cahul)

Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău)
  1.  

Drept

 

Ştiinţe penale şi criminalistică (la Chișinău)

Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative) (la Cahul)
  1.  

Filologie

Limba română - Identitate şi deschidere culturală (la Cahul)

Literatură română şi dialog pluri-identitar – paradigme culturale şi didactice contemporane (cu predare în limba română la Chişinău)
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău)
  1.  

Economie şi afaceri internaţionale

Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale (la Cahul)

  1.  

Istorie

Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie) (la Cahul)

  1.  

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism (la Comrat)

Comunicare instituţională (la Chișinău)
  1.  

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor avansate (la Cahul)

  1.  

Ingineria produselor alimentare

 

Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor (la Cahul)