Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

1.

Inginerie electrică

Electromecanică (la Cahul)

2.

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură (la Cahul)

3.

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare (la Cahul)

4.

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor (la Cahul)

5.

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (la Cahul)

6.

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (la Cahul)

Educaţie fizică şi sportivă (la Chişinău)

7.

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (la Cahul)

8.

Economie şi afaceri internaţionale

 

Afaceri internaţionale (la Cahul)

 

 

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

 1.  

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 

Loisir-Fitness

 1.  

Drept

 

Ştiinţe penale şi criminalistică

 1.  

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 

Kinetoterapie la domiciliu

 1.  

Filologie

 

Literatură română şi dialog pluri-identitar – paradigme culturale şi didactice contemporane (cu predare în limba română la Chişinău)

 1.  

Ştiinţe ale comunicării

 

Comunicare instituţională

 1.  

Drept

 

Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)

 1.  

Economie şi afaceri internaţionale

Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale

 1.  

Ingineria produselor alimentare

 

Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor

 1.  

Filologie

 

Limba română - Identitate şi deschidere culturală

 1.  

Ştiinţe ale comunicării

 

Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism

 1.  

Istorie

Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)

 1.  

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor avansate