PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII ROMÂNE CA L2/L3 ȘI CA LIMBĂ MINORITARĂ

        Centrul Lingvistic „Limba Noastră” din cadrul Facultății Transfrontaliere a Universității „Dunărea de Jos”, în parteneriat cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană- UBB, Cluj-Napoca, Departamentul de limba română, Centrul de instruire preuniversitară din Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina și Inspectoratul General pentru Imigrări, Galați, organizează, în perioada 4-6 iunie 2021, Conferința Internațională PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII ROMÂNE CA L2/L3 ȘI CA LIMBĂ MINORITARĂ.

Evenimentul științific își propune crearea unui context academic propice deschiderii unor noi direcții de cercetare și schimbului constructiv de idei în domenii diverse precum:

  • Probleme de adaptare lingvistică a elevilor alolingvi din Republica Moldova

  • Provocări lansate de necesitatea integrării lingvistice și culturale a refugiaților

  • Limitări impuse prin legea învățământului din Ucraina studierii limbilor minoritare în școală

  • Limba română ca limbă străină în context intercultural

  • Predarea limbilor străine: metode/mijloace/instrumente/resurse/platforme on-line

  • Didactica limbii române ca limbă stăină

  • Competența de comunicare interculturală – perspective multiple

  • Identitate culturală vs. Marginalitate

Parteneri:

Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană - UBB, Cluj-Napoca

Institutul Limbii Române, București, România

Centrul de instruire preuniversitară din cadrul  Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Catedra de Limbi moderne din cadrul  Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova

Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina

Inspectoratul General pentru Imigrări, Galați

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea de Stat din Moscova ”M.V. Lomonosov”

Universitatea Sf. Kliment Ohridski din Bulgaria

Universitatea de Stat din Sankt Petersburg

Universitatea de la Novi-Sad din Serbia

Universitatea Democritus din Grecia

 

Comitetul științific:

Stelian Dumistrăcel, Prof. dr. cercet. şt. pr. I, Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică, Institutul de Filologie Română „A. Philippide"

Natalia Grîu, Secretar de Stat în domeniul educației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Alexandra Barbăneagră, Conf. dr., Rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Ludmila Armașu, Conf. dr., Prorector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Viorica Goraș-Postică, dr. hab., Prof. univ. Universitatea de Stat din Moldova

Lucia Cucu, Director Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) Nina Corcinschi, Director Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Academia de Științe a Republicii Moldova

Lilia Tsiganenko, Prof. dr, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina

Elena Platon, Conf. dr. Director al Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.

Anca Gâță, Prof. dr., Department of Romance Studies, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germania

Ana Guțu, Secretar de Stat la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova,

Dragoș Vicol, Conf. dr. Şeful Catedrei Limbi Moderne, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Daniela Eșanu-Dumnazev, Conf.dr., Șef al Catedrei de limbi moderne, Universitatea de Medicină de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Silvia Nastasiu, Asist. dr., Centrul de instruire preuniversitară din Universitatea de Medicină de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Petar Radosavljević, Lect. dr. Catedra de limba şi literatura română, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Universitatea din Zagreb

Gabriela Topor, Conf. dr., Decan al Facultății de Filologie și Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Liuba Petrenco, Conf. dr., Șef Centru de Formare Continuă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Svetlana Dermenji, Conf. dr., Șef al Catedrei Limbă și comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Ludmila Braniște, Conf. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Gina Nimigean, Lect. univ. dr.,  Lectoratul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească, Universitatea „Demokritous” a Traciei, Komotiní, Grecia & Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

José Luis Moisés González, Prof., Institutul de Limbi Străine „Jesus Maestro” din Madrid

Ivana Ivanić, Lect. univ. dr.,  Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limbă și Literatură Română, Universitatea din Novi Sad, Serbia

Virginia Popoć, Conf. dr., Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limbă și Literatură Română, Universitatea din Novi Sad, Serbia

Alexandru-Laurențiu Cohal, Cercet. șt. pr. III, dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași

Luiza Marinescu, Conf. dr., Universitatea „Sf. Kliment Ohridsky” din Sofia & Institutul Limbii Române, București

Anna Aksenova, Conf. dr., Universitatea „Lomonosov” din Moscova

Gina-Aurora Necula, Conf. dr., Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Comitetul de organizare:

Lilia Gălușcă, Lect. dr. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Larisa Usatîi, Lect. dr. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Doina Corobcean, Asist. drd.,    Centrul de Instruire Preuniversitară, Universitatea de Medicină de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Viorica Costin, Asist. drd. Centrul de Instruire Preuniversitară, Universitatea de Medicină de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Carmen Dimitriu, Lect. dr. Centrul de informare al României la Comrat, UTA Găgăuzia, Moldova

Natalia Ursu, Centrul de informare al României la Ismail, Ucraina

Lucia Cepraga, Conf. dr. Academia de Studii Economice din Moldova

José Damián González-Barros, Institutul de Limbi Străine „Jesus Maestro” din Madrid

Ionel Apostolatu, Conf. dr, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Georgiana Ciobotaru,   Director   Centru   lingvistic LIMBA   NOASTRĂ,   Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Alexandra-Monica Toma, Lect. dr., Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Mihaela Alina Ifrim, Lect. dr. Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Mirela Gabriela Bratu, Asist. drd., Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Eugenia-Daniela Lupașcu, Asist drd., Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Alina Ionela Preda, Asist. drd., Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Elsa Stavro, drd., Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Irina-Marinela Deftu, drd., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Arina Chirilă, Dr., Catedra de Limbă și comunicare, Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași

Anna Kubasova, Lector dr., Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Catedra de filolofie romanică

  Irina-Marinela Deftu, Drd., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

EVENIMENT DESFĂȘURAT ÎN FORMAT HIBRID

ON-SITE: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

ON-LINE: Platforma MICROSOFT TEAMS

Accesați formularul de înscriere

Program final conferință