Limba română – identitate și deschidere culturală

Domeniul filologie - Principalul obiectiv al Programului Limba română – identitate și deschidere culturală constă în perfecționarea pregătirii de specialitate în domeniul ştiințelor limbii, de care depende reuşita inserției profesionale a absolvenților şi dobândirea unor cunoştințe indispensabile admiterii la doctorat. La finalul ciclului de studii, absolvenţii vor putea să-şi continue studiile prin forme de doctorat în disciplinele: filologie, traducere şi interpretariat, să lucreze ca specialişti în domeniul comunicării.

Plan de învățământ

Ghid de redactare - disertație 2021

Programare examene semestru al II – lea

Teme disertație

Programare examene - LRIDC 2021-2022


Tipărire   Email