Domeniul științei sportului și educaţiei fizice - Obiectivele Programului Kinetoterapie la domiciliu sunt orientate în direcţia formării unor specialişti capabili să abordeze problemele legate de activitatea de kinetoterapie la nivel social, să deruleze programe de intervenţie kinetoterapeutică, cu caracter profilactic, curativ sau de recuperare. de tipuri instituţii.

Misiunea și obiectivele programului Kinetoterapie la domiciliu

Plan de învățământ - program de master Kinetoterapie la domiciliu

Tematică lucrări de disertație

Ghid de redactare - masterat 2021

Program consultații Kinetoterapie la domiciliu

Titluri MASTER_KINETOTERAPIE

PROGRAMARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL I - 2021-2022