Revista Limba Noastră

 

Apărută sub patronajul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în colaborare cu Universitatea de Stat din Comrat şi cu Direcţia Generală de Învăţământ UTA Găgăuzia, Rep. Moldova, revista „Limba noastră” este o publicaţie bianuală cu profil didactico-ştiinţific ce are ca principal obiectiv promovarea limbii şi culturii române în spaţiul transfrontalier, în gneral, şi în special în regiunile multietnice şi multilingvistice din Rep. Moldova unde limba română are statut de limbă nematernă (de ex. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – UTAG; Raionul Taraclia etc.).

Revista se adresează, în primul rând, cadrelor didactice care predau limba română ca limbă nematernă în şcolile alolingve (din Rep. Moldova şi nu numai), punându-le la dispoziţie, prin paginile sale, un spaţiu de diseminare a cunoştinţelor didactice şi de specialitate, a experienţelor la catedră şi, în general, a experienţei culturale şi lingvistice oferite de cunoaşterea şi utilizarea limbii române. În acord cu acest obiectv declarat, se delimitează şi secţiunile revistei: Limbă şi cultură, Cultivarea limbii, Didactica orei de limba română, Tradiţii şi obiceiuri. Revista mai găzduieşte şi o secţiune dedicată Creaţiilor literare, importantă pentru exerciţiul limbi române în planul creativităţii artistice. Fiind o revistă de educaţie lingvistică şi dialog intercultural, tematica articolelor vizează, pe de o parte, aspectele privind cultivarea limbi române şi, în general, dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, iar, pe de altă parte, promovarea dialogului intercultural, care presupune atât recunoaşterea Alterităţii şi manifestarea respectului faţă de Celălalt, cât şi cunoaşterea şi promovarea propriei identităţi culturale. Având în vedere că principalul public-ţintă îl reprezintă profesorii de limba română din şcolile alolingve (dar, implicit, şi elevii care beneficiază de pe urma actului didactic desfăşurat la clasă de profesori), revista acordă un spaţiu generos contribuţiilor din zona didacticii limbii române (proiecte didactice, fişe de lucru, aplicaţii, jocuri didactice etc.).

https://learnromanian.udjg.ro/revista-limba-noastra/


Tipărire   Email