Plan de învățământ - Limbi moderne în dialog intercultural (ro/ru/en) 

Scopul programului de masterat - Limbi moderne în dialog intercultural (ro/ru/en) este să formeze specialiști familiarizați cu problemele legate de comunicare, de contactele interculturale și care să cunoască prezentul european din perspectivă lingvistică și culturală. Tocmai de aceea, acest masterat se adresează, în primul rând, absolvenților de studii din  domeniile socio-umane (filologie, filosofie, istorie, sociologie, relații internaționale, studii europene, jurnalism etc.), dar, în aceeași măsură, este deschis tuturor absolvenților de studii universitare de licență, interesați de adâncirea cunoștințelor de analiză și de exploatare a competențelor de comunicare, care să le permită încadrarea corespunzătoare în domenii în care este nevoie de specialiști în comunicare cunoscători de limbi străine la nivel avansat: lingviști, traducători, interpreți, purtători de cuvânt, mediatori, consilieri editoriali, redactori etc. În felul acesta, programul de masterat Limbi moderne în dialog intercultural (ro/ru/en) urmărește și satisfacerea cerințelor pieței muncii, care impun o adaptare permanentă a absolvenților de studii umaniste, dar și cercetarea științifică ca bază a deschiderii spre colaborarea interuniversitară internațională.