Relații internaționale și studii europene

Domeniul relaţii internaţionale şi studii europene - Programul de studii de licență de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, unul dintre cele mai apreciate programe din oferta educațională a Facultății Transfrontaliere  a UDJG, acreditat prin HG nr. 299/2020, poate fi primul pas într-o strălucită carieră diplomatică, de consilieri sau experţi în probleme internaţionale şi de integrare europeană care să lucreze în organizaţii şi instituţii locale, nationale sau internationale, în învăţământ şi cercetare, în mass media sau ca negociatori, funcţionari internaţionali, specialişti în elaborarea şi implementarea de strategii și programe internaționale etc. Programul are semnificație națională și europeană prin contribuția sa la menținerea identității naționale și a valorilor europene, la pregătirea de specialiști în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene în această regiune strategică de la granița estică a UE, în acord cu principiile Parteneriatului Estic.

Plan de învățământ

Tematică și bibliografie - licență 2021

Ghid de redactare - licență 2021

Programare examene - semestrul al II-lea - RISE II, grupa 1

Programare examene - semestrul al II-lea - RISE II, grupa 2

Programare examene - semestrul al II-lea - RISE, anul III, Ismail

Teme licență - RISE 2021

Programare examene - RISE 2021 - 2022


Tipărire   Email