Burse

HOTĂRÂRE nr. 844 din 13 august 2008privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96704?fbclid=IwAR1RQMmbafWMVYBTcH2mrbnOZ_-VsRvK7UAroHMXR1FyQmBsnqx8joxdIiM

 

Tarife pentru deservirea cardurilor bancare pentru persoane fizice

Tarife percepute de BCR Chisinau SA pentru deservirea persoanelor fizice

 


Tipărire   Email