Administrarea afacerilor internaționale euroregionale

§  Domeniul economiei și afacerilor internaționale - Programul Administrarea afacerilor internaționale euroregionale pregătește specialişti cu următoarele competenţe: însuşirea unui limbaj economic, care să favorizeze comunicarea eficientă prin mijloace moderne;  capacitatea de a conlucra în echipă pentru atingerea obiectivelor;  cuplarea soluţiilor adecvate pentru a rezolva probleme din contexte interdisciplinare;  dezvoltarea de abilităţi și atitudini specifice negocierii, comunicării și promovării imaginii instituţionale, dezvoltarea de competențe de determinare a nevoilor de schimbare, analiză, evaluare și generare de soluţii adecvate, implementare de proiecte; cunoașterea în profunzime a metodologiei de cercetare a pieţei internaţionale, înţeleagerea strategiilor şi politicilor comerciale la nivel internaţional; aplicarea uzanţelor internaţionale în afaceri, corelarea cunoştinţele similare dobândite pe parcursul programului masteral, realizarea documentelor specifice afacerilor internaţionale, identificarea şi utilizarea a noi surse de informaţii.agent consular, atașat diplomatic, consultant prezidențial și guvernamental.

Plan de învățământ

Pentru metodologia de desfășurare a examenelor de finalizare de studii, vă rugăm să accesați următorul link:

https://feaa.ugal.ro/fisiere/student/finalizare/18-19/Metodologie-organizare-si-desfasurare-examene-de-finalizare-studii.pdf

Programare examene sem 2 AAIE an 1

Titluri MASTER_AAIE

PROGRAMARE EXAMENE - SESIUNEA DE IARNĂ - SEMESTRUL I - 2021-2022


Tipărire   Email