Sisteme și echipamente termice

 

  • Domeniul inginerie mecanică - Obiectivele programului Programului Sisteme și echipamente termice constau în formarea de specialiști care să cunoască construcția instalațiilor termice actuale și tehnologiile actuale de fabricare, montare, probare și exploatare a sistemelor și echipamentelor termice; să stabilească starea tehnică a instalațiilor termice pe baza parametrilor de proces; să aibă însușite deprinderile necesare pentru exploatarea rațională a instalațiilor termice; să gestioneze cu maximă eficiență energia electrică și termică și să reducă la minim pierderile de energie în activitatea de exploatare, cu condiția respectării normelor de prevenire a poluării mediului ambiant.

Plan de învățământ


Tipărire   Email