1.  Planul strategic al Facultății Transfrontaliere pentru perioada 2020-2024
 2.  Planul operațional al Facultății Transfrontaliere pentru anul universitar 2020-2021
 3. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii Transfrontaliere
 4. Plan operational Cercetare Stiintifica FT 2020-2024
 5. Regulament cadru de organizare si functionare a Consiliului Facultatii 2020
 6. Procedura operațională pentru susținerea activităților de evaluare a studenților în anul universitar 2019-2020
 7. Raportul Comisiei de Calitate FT 2020
 8. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din cadrul Facultăţii Transfrontaliere
 9. Procedura privind elaborarea şi aprobarea planurilor de învăţământ din cadrul Facultăţii Transfrontaliere
 10. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din cadrul Facultăţii Transfrontaliere
 11. Regulament de acordare a gradaţiilor de merit
 12. Criterii acordare gradatii
 13. Regulament de calitate
 14. Regulament privind elaborarea statelor de funcţii ale personalului didactic din cadrul departamentelor Facultăţii Transfrontaliere
 15. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
 16. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de etică
 17. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de marketing academic şi relaţii internaţionale
 18. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere a disciplinelor / echivalare a notelor
 19. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei didactice şi de asigurare a calităţii
 20. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru baza materială, buget, finanţe
 21. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru cercetare ştiinţifică
 22. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru probleme sociale şi orientare în carieră a studenţilor
 23. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare de studii