Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați continuă să se implice activ în proiecte care vizează prezervarea identității naționale a românilor din Ucraina, dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul academic și stimularea cunoașterii și folosirii limbii române la nivel avansat de către cetățeni ai Ucrainei, în vederea facilitării cunoașterii reciproce și a dezvoltării unor proiecte de cooperare transfrontalieră, în toate domeniile, între România și Ucraina.

Un nou pas în atingerea acestor obiective s-a realizat prin proiectul intitulat Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice, (DRP/C/92/ din 13.10.2020), în valoare de 79.548 lei, proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Pornind de la buna colaborare existentă între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și cea mai veche instituție de învățământ superior din sudul Ucrainei, Universitatea „I.I. Mechnikov” din Odesa, proiectul a vizat identificarea studenților cu origini românești din mediul universitar odesit și stimularea acestora pentru a cunoaște și utiliza limba română în cercetarea științifică și în schimburile academice. S-a dorit astfel ca acești studenți să-și prezerve identitatea românească și să cunoască limba română la un nivel care să le permită să devină intermediari în schimburile academice româno-ucrainene. Un fapt îmbucurător a fost prezența printre cursanți a unor cadre didactice și studenți ucraineni, interesați de învățarea limbii române și cunoașterea unor elemente de istorie și civilizație românească. De altfel, proiectul este primul de acest tip implementat în Odesa, metropolă care găzduiește un număr mare de persoane cu origini românești, provenite din zona de sud a Basarabiei dar și din Republica Moldova.

Cei 35 de cursanți au fost împărțiți în două grupe, după nivelul de cunoaștere a limbii române. Activitățile s-au desfășurat în perioada 29 octombrie-17 noiembrie, în format on-line, pe platforma Teams și au cuprins cursuri practice de limba  română (tehnici de comunicare, tehnici de redactare și compoziție, receptarea textului scris și vorbit, gramatică și vocabular), dar și un curs de cultură și civilizație românească. Elementele de limbă română contemporană au fost prezentate grupului țintă prin intermediul unor instrumente digitale actuale, utilizându-se platforme și softuri relevante pentru formarea unor deprinderi de exprimare orală și scrisă, dar și pentru dezvoltarea unor competențe de comunicare în sfera publică. Cursul de cultură și civilizație românească a fost predat de o persoană fluentă în limba ucraineană, scopul fiind fixarea precisă a echivalențelor în limba română și ucraineană a unor noțiuni și concepte fundamentale.

Deși, inițial, proiectul presupunea și organizarea de activități  „față în față”, din cauza restricțiilor Covid 19, menținute în ambele țări, echipa de implementare a decis să utilizeze doar metode de învățare/predare/comunicare online. 

Echipa de implementare a proiectului a fost următoarea:

Conf. univ. dr. Gina Necula – formator

Conf. univ. dr. Ionel Apostolatu – formator

Lect. univ. dr. Tetiana Toma - formator

Asist. Mirela Bratu – formator

Asist. Daniela Lupașcu – formator

Prof. univ. dr. George Enache – responsabil proiect

 

Proiectul reprezintă un nou pas în eforturile pe care reprezentanți ai statului român, în acest caz Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, le fac pentru ca limba română să continue să fie utilizată în comunitățile istorice românești din Ucraina, dar nu doar la nivel privat sau în cadru restrâns, ci ca un instrument apt să genereze cunoaștere și să contribuie la stimularea dialogului intercomunitar și transfrontalier.