Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin intermediul proiectului Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice, (DRP/C/24_04.08.2020), a obținut, în urma unei competiții acerbe și a unui proces de evaluare foarte riguros, o finanțare în valoare de 65.804 lei acordată de Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

  Principalul obiectiv al proiectului a fost încurajarea tinerilor ucraineni, etnici români, din Sudul Basarabiei de a se implica în activități transfrontaliere și de a deprinde practici moderne de utilizare a limbii române în contexte inedite de comunicare, fără a face apel la o limbă-suport, precum limba rusă sau engleza, în procesul instructiv-educativ. Elementele de cultură și civilizație, precum și cele de limbă română contemporană, au fost prezentate grupului țintă prin intermediul unor instrumente digitale actuale, utilizându-se platforme și softuri relevante pentru formarea unor deprinderi de exprimare orală și scrisă, dar și pentru dezvoltarea unor competențe de comunicare în sfera publică. Cursurile de perfecționare/practică lingvistică pentru cei 40 de tineri ucraineni implicați în proiect s-au desfășurat online, pe platforma Microsoft Teams, în perioadele 19-24 octombrie 2020 și 26-31 octombrie 2020. Deși, inițial, proiectul presupunea și deplasarea la Galați a cursanților, din cauza restricțiilor Covid 19, menținute în ambele țări, echipa de management a decis ca pentru siguranța participanților să utilizeze doar metode de învățare/predare/comunicare online. 

 

Cursurile au fost structurate astfel: 

Seria I, perioada 19-24 octombrie 2020:

- Curs de cultură și civilizație românească – formator - lect. univ. dr. Georgiana Ciobotaru

- Curs de gramatică normativă a limbii române contemporane – formator - conf. univ. dr. Ionel Apostolatu

Seria a II-a, perioada 26-31 octombrie 2020:

- Curs de cultură și civilizație românească – formator-  conf. univ dr. Gina - Aurora Necula

- Curs de gramatică normativă a limbii române contemporane – formator- lect. dr. Alexandra - Monica Toma

 

«Ne dorim, pe viitor, să continuăm demersul început în Ucraina la nivel de schimb interuniversitar, prin alte proiecte, cu scopul de a contribui la internaționalizarea cercetării transfrontaliere, la integrarea europeană a viitorilor cercetători, dar și la (re)integrarea în comunitatea lingvistică și culturală a etnicilor români din Sudul Basarabiei. Atât Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cât și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au ca prioritate susținerea educației în limba română și păstrarea limbii române în Ucraina», a declarat conf. dr. ing. Carmelia Mariana Dragomir Bălănică, responsabil proiect.