Program de eficientizare a predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia şi din raionul Taraclia, Republica Moldova

 

 

Înscriindu-se într-o tradiție care a adunat deja cinci ani de colaborare fructuoasă între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Direcţiile de Învăţământ din UTA Găgăuzia şi din raionul Taraclia, Rep. Moldova, proiectul Program de eficientizare a predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia şi din raionul Taraclia, Republica Moldova, finaţat de către Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, în perioada iunie – decembrie 2020 (cod proiect DRRM/C/18/31.07.2020) şi-a propus anul acesta implementarea de noi tehnici și strategii didactice pentru eficientizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, prin formarea unui număr de 20 de cadre didactice specializate din unităţile de învăţământ (preşcolar şi primar) aflate în raza acestor entităţi administrativ-teritoriale și implicarea lor în realizarea unui instrument de lucru (platformă educațională online) adaptat nevoilor de învățare ale elevilor în actualul context internațional. Dezvoltarea acestei platforme educaționale de tip e-learning (a cărei lansare s-a făcut pe site-ul limbanoastra.ro) va permite optimizarea şi adaptarea strategiilor didactice specifice predării românei ca limbă străină/nematernă la mediul online, devenit aproape indispensabil comunicării didactice azi, în plină eră a digitalizării şi transformării digitale. Această platformă (gândită în manieră dinamică, cu perspective de dezvoltare ulterioară) găzduieşte o serie de materiale didactice (unităţi de învăţare şi aplicaţii organizate pe niveluri de competenţă), la care vor avea acces uşor şi rapid atât profesorii, cât și de elevii, care să găsească în ele instrumente de lucru utile, flexibile și atractive, capabile să suplinească și să depășească modelul teoretizant, tern și adesea exagerat și inutil de complex al manualelor de limba română din Republica Moldova. Este, deci, un alt pas pe care acest proiect îl face în direcţia eficientizării învățării și sprijinirii limbii române ca limbă de instruire în şcoală, dar şi ca limbă de comunicare în UTA Găgăuzia şi în raionul Taraclia, Rep. Moldova, zone cu un puternic caracter multietnic, multicultural şi multilingvistic, unde limba română, deşi limbă „de stat”, se află în concurenţă puternică cu limbi ca rusa, găgăuza şi bulgara, simţindu-se, cel puţin în şcoală, nevoia stimulării, la elevi, a interesului pentru învăţarea şi utilizarea limbii române, în care să găsească factorul necesar de coeziune şi integrare socială.

 

Echipa de implementare a proiectului a fost:

 

Conf. dr. Gina Aurora Necula, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi — coordonatorul proiectului

Conf. dr. Ionel Apostolatu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – formator

Lect. dr. Alexandra Monica Toma, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – formator

Lect. dr. Georgiana Ciobotaru, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – formator

Asist. drd Mirela Bratu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – formator

Asist. drd Daniela Eugenia Lupașcu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – formator.


Tipărire   Email