ADMITERE MASTERAT 2022

 

 • REZULTATE ETAPA I MASTERAT
 • Calendarul admiterii
 • Specializări masterat
 • Criterii de admitere
 • Locuri scoase la concurs
 • Specializări cu probe de concurs
 • Documente necesare înscrierii
 • Centre de înscriere 

CALENDARUL ADMITERII

20 - 24 iulie 2022 * înscrieri la centrele special amenajate
25 - 26 iulie 2022 desfășurarea interviului (la programele de studii la care se susține această probă)
27 - 28 iulie 2022 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
28 - 30 iulie 2022 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final pentru depunerea diplomelor - 30 iulie, ora 1200)
31 iulie 2022 afișarea listelor finale
1 - 3 august 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

 

SPECIALIZĂRI MASTERAT

 • Loisir-fitness
 • Kinetoterapie la domiciliu
 • Administrarea afacerilor internaționale euroregionale
 • Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor
 • Ingineria materialelor avansate
 • Comunicare instituțională
 • Comunicare, multuculturalitate și multilingvism
 • Științe penale și criminalistică
 • Relații internaționale și cooperare transfrontalieră
 • Limba română - identate și deschidere culturală
 • Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane
 • Limbi moderne în dialog intercultural
 • Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene

 

CRITERII DE ADMITERE

Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (la Chișinău)    2 ani Media finală de admitere se calculează din:
 • 75% nota obţinută la interviu (pe baza unei tematici stabilită de facultate);
 • 25% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.
Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău)   
Drept Științe penale și criminalistică (la Chișinău)
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative) (la Cahul)
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală (la Cahul) Concurs pe bază de dosar.
Media finală de admitere se calculează din:
 • 100 %  media aritmetică a examenului de diplomă/ licență.
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău)
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău)
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul)
Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul)
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (la Cahul)
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate (la Cahul)
Științe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate și multilingvism  (la Comrat) 
Comunicare instituțională  (la Chișinău)

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS

Domeniul de licență Programul de studii Cifra totală de şcolarizare propusă la admitere
Știința sportului și educației fizice Loisir - Fitness  (la Chișinău)    50
Kinetoterapie la domiciliu (la Chișinău)    50
Drept Științe penale și criminalistică (la Chișinău) 75
Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul:  Științe administrative) (la Cahul) 50
Științe ale comunicării Comunicare instituțională  (la Chișinău) 30
Comunicare, multiculturalitate și multilingvism (la Comrat) 25
Filologie Limba română - Identitate și deschidere culturală (la Cahul) 25
Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane (la Chișinău) 25
Limbi moderne în dialog intercultural (română, rusă, engleză) (la Chișinău) 25
Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale euroregionale (la Cahul) 50
Istorie Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie) (la Cahul)
25
Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor (la Cahul) 20
Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate (la Cahul) 25
TOTAL 475

 

SPECIALIZĂRI CU PROBE DE CONCURS

Programul de studii  Înscrieri Locație înscriere Locație susținere probă  Tematică
Științe penale și criminalistică 20-24 IULIE

CHIȘINĂU

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Str. Andrei Doga nr. 22

25 iulie 2022 ora 900, USEFS, blocul 2, str. Andrei Doga nr. 24/1, sala 304

Subiecte probă interviu
Loisir-fitness 25 iulie 2022 ora 900, USEFS, blocul 1, str. Andrei Doga nr. 22, sala 105 Subiecte probă interviu
Kinetoterapie la domiciliu 26 iulie 2022 ora 900, USEFS, sala de jocuri sportive, blocul 1, sala 105 Subiecte probă interviu

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele documente:

1) cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);

2) 4 (patru) fotografii tip buletin;

3) certificat de naștere (copie simplă/traducere legalizată în limba română);

4) certificat de căsătorie (copie simplă);

5) buletin de identitate (copie simplă/complet);

6) pașaportul străin/ pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie simplă);

7) adeverință medicală;

8) diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2022 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii) precum și adeverința eliberată de secretariatul facultății cu media anuală din ultimul an de studii de licență (pentru departajare). În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv a adeverinței (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii), se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;

9) diploma de bacalaureat (în copie);

10) foaia matricolă, în original sau în copie (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);

11) adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei licență/inginer și anexa în copie, ambele certificate „conform cu originalul”.

12) declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);

 • CENTRE DE ÎNSCRIERE
Înscrierea are loc la Cahul,  Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Str. Piața Independenței nr. 1, pentru următoarele programe de studii:
 • Administrarea afacerilor internaționale euroregionale
 • Relații internaționale și cooperare transfrontalieră
 • Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor
 • Ingineria materialelor avansate
 • Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene
 • Limba română – identitate și deschidere culturală
 
25-27.07.2022
Înscrierea are loc la Comrat, Universitatea de Stat din Comrat, Str. Galațana nr. 17, pentru următoarele programe de studii:
 • Comunicare, multiculturalitate și multilingvism
21-24.07.2022
Înscrierea are loc la Chișinău, la sediul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, Str. Andrei Doga nr. 22, pentru următoarele programe de studii:
 • Loisir-fitness
 • Kinetoterapie la domiciliu
 • Științe penale și criminalistică
20-24.07.2022
Înscrierea are loc la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Str. Ion Creangă nr. 1, pentru următoarele programe de studii:
 • Limbi moderne în dialog intercultural  
 • Literatură română și dialog pluri-identitar-paradigme culturale contemporane
 • Comunicare instituțională
20-24.07.2022
Înscrierea are loc la Chișinău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Bulevardul Iuri Gagarin nr. 8, pentru următoarele programe de studii:
 • Administrarea afacerilor internaționale euroregionale
 •  Relații internaționale și cooperare transfrontalieră
20-24.07.2022

Ne găseşti şi pe:

Facebook: @facultateatransfrontalieraudjg (https://www.facebook.com/facultateatransfrontalieraudjg

Instagram: @transfrontalieragalati (https://www.instagram.com/transfrontalieragalati/)

Youtube: Facultatea Transfrontalieră UDJG

Pentru a intra în contact cu noi te rugăm să ne scrii la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să ne suni la numărul: 0040 738 010 649

Te așteptăm, cu drag, la Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - locul unde granițele devin punți!