Rezultate intermediare MASTER disponibile și pe site-ul admiterii https://admitere.ugal.ro/files/2021/rezultate/masterat/septembrie/etapa1/rezultate_K14_GDPR.pdf

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

6 - 14 septembrie 2021 înscrieri online - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
9 - 11,  13 - 14 septembrie 2021 înscrieri la centrele special amenajate
15 - 16 septembrie 2021 desfășurarea probelor de concurs
17 - 18 septembrie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
20 - 21 septembrie 2021 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere a diplomei - 21 septembrie, ora 1200)
22 septembrie 2021

afișarea listelor finale

 

LOCURI DISPONIBILE - SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI:

CONTRACT DE STUDII MASTER

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

REZULTATE FINALE MASTER 2021

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

DOMENIUL ISTORIE

DOMENIUL ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

DOMENIUL DREPT

Subiecte proba de concurs SPC

- Susținere probă: 23.07.2021, ora 9.30, str. Andrei Doga, nr 24, bloc 2, camera 304)

DOMENIUL FILOLOGIE

DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

DOMENIUL ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

CALENDAR ADMITERE MASTER

15 - 24 iulie 2021 înscrieri online și la centrele special amenajate
23 - 24 iulie 2021 desfășurarea probelor de concurs
26 - 27 iulie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
28 iulie 2021

CHIȘINĂU: 07.00-14.00, USEFS, STR. ADREI DOGA NR. 24, TRIBOI VASILE - 69908555

CAHUL: 09.00-14.00, UNIVERSITATEA B. P. HASDEU, MIHAELA PILA - 68491791

29 iulie 2021 afișarea listelor finale

SEMNARE CONTRACTE DE STUDII

ANUL I

CAHUL - 29.07.2021

COMRAT/TARACLIA - 30.07.2021

CHIȘINĂU - 02-03 AUGUST 2021

 

 

 

 

ACTE NECESARE

 1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 2. diploma de bacalaureat, în original; pentru absolvenții din 2021 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 3. foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 4. diplomă de licență în original / adeverință de absolvent în original (pentru promoția 2021)  SAU adeverință de la instituția de învățământ la care se află diploma de licență în original + copie legalizată a diplomei de licență;
 5. supliment la diplomă în original;
 6. certificat de naștere, copie simplă (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 7. certificat de căsătorie, copie simplă (unde este cazul);
 8. buletinul de identitate, copie simplă (care atestă domiciliul stabil);
 9. pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, copie simplă;
 10. adeverință medicală tip din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; 
 11. 1 dosar cu șireturi;
 12. 3 (trei) fotografii tip buletin;
 13. declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română); (https://www.admitere.ugal.ro/site/files/2021/docs/Declaratie_CI_admitere_2021.pdf)
 14. declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova); (https://www.admitere.ugal.ro/site/files/2021/docs/Declaratie_apartenenta_anexa_3.pdf)
 15. certificat/atestat de competențe de limbă română (cu excepția candidaților din Republica Moldova).

PUNCTE DE ÎNSCRIERE

CAHUL - Dosarele se depun la sediul Universității B. P. Hasdeu din Cahul, str. Haiducilor, Cahul

CHIȘINĂU - Dosarele se depun la sediul Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, strada Andrei Doga 22

COMRAT - Dosarele se depun la sediul Universității de Stat din Comrat, Strada Galaţana 17

PLIANT SPECIALIZĂRI CAHUL

PLIANT SPECIALIZĂRI CHIȘINĂU

CONTACT

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon:+40 738 010 649