SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

REZULTATE FINALE LICENTA disponibile si pe site-ul oficial al admiterii https://admitere.ugal.ro/files/2021/rezultate/licenta/septembrie/rezultate_K14_GDPR.pdf

Rezultate intermediare LICENTA disponibile si pe site-ul oficial al admiterii - https://admitere.ugal.ro/files/2021/rezultate/licenta/septembrie/etapa1/rezultate_K14_GDPR.pdf

DEPUNERE DIPLOME IN ORIGINAL - CAHUL - 16 SEPTEMBRIE (ORA 10.00, UNIVERSITATEA DE STAT B.P. HASDEU DIN CAHUL)

                                                                  - CHISINAU - 17-18 SEPTEMBRIE (USEFS, BLOC 2)

PERSOANA DE CONTACT: MARCELA PORTASE - 0040 738 010 649

Rezultate probe Educație fizică și sport

 

1 - 10 septembrie 2021 înscrieri online - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
6 - 10 septembrie 2021 înscrieri la centrele special amenajate
11 septembrie 2021 desfășurarea probelor eliminatorii
13 septembrie 2021 desfășurarea probelor de concurs
14 - 15  septembrie 2021 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
15 - 18 septembrie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 18 septembrie, ora 1200)
19 septembrie 2021 afișarea listelor finale

 

LOCURI DISPONIBILE - SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI:

CONTRACT DE STUDII LICENȚĂ

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2021

REZULTATE FINALE  LICENȚĂ 

PROGRAME DE LICENȚĂ

DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Educație fizică și sportivă  - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

 

 • Probe și barem 
 • Data desfășurării: 19-20 iulie 2021
 • Ora de începere: 9.30
 • Locul desfășurării: sala de Jocuri portive a USEFS
 • Ordinea desfășurării probelor:
 1. Traseu aplicativ
 2. Săritură în lungime de pe loc
 3. Alergare (viteză) 30m

 

DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE

Limbi moderne aplicate  - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Relații internaționale și studii europene - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

Afaceri internaționale  - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL ZOOTEHNIE

Piscicultură și acvacultură - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI

Ecologie și protecția mediului - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ

Sisteme și echipamente tehnice  - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

Ingineria procesării materialelor - pentru mai multe detalii puteți accesa pagina destinată acestui program de studii.

CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ

Etapa I

5 - 24 iulie 2021 înscrieri online
12 - 24 iulie 2021 înscrieri la centrele special amenajate 
25 iulie 2021

afișarea rezultatelor din Etapa I și depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 25 iulie, ora 1000)

Etapa a II-a

25 iulie 2021 afișarea listelor din Etapa a II-a
28 iulie 2021

CHIȘINĂU: 07.00-14.00, USEFS, STR. ADREI DOGA NR. 24, TRIBOI VASILE - 69908555

CAHUL: 09.00-14.00, UNIVERSITATEA B. P. HASDEU, MIHAELA PILA - 68491791

28 iulie 2021 afișarea listelor finale

SEMNARE CONTRACTE DE STUDII

ANUL I

CAHUL - 29.07.2021

COMRAT/TARACLIA - 30.07.2021

CHIȘINĂU - 02-03 AUGUST 2021 

ACTE NECESARE

 1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 2. diploma de bacalaureat, în original; pentru absolvenții din 2021 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 3. foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 4. certificat de naștere, copie simplă (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 5. certificat de căsătorie, copie simplă (unde este cazul);
 6. buletinul de identitate, copie simplă (care atestă domiciliul stabil);
 7. pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, copie simplă;
 8. adeverință medicală din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; 
 9. 1 dosar cu șireturi;
 10. 3 (trei) fotografii tip buletin;
 11. declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română); (https://www.admitere.ugal.ro/site/files/2021/docs/Declaratie_CI_admitere_2021.pdf)
 12. declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova); (https://www.admitere.ugal.ro/site/files/2021/docs/Declaratie_apartenenta_anexa_3.pdf)
 13. certificat/atestat de competențe de limbă română (cu excepția candidaților din Republica Moldova).

PUNCTE DE ÎNSCRIERE

CAHUL - Dosarele se depun la sediul Universității B. P. Hasdeu din Cahul, str. Haiducilor, Cahul

CHIȘINĂU - Dosarele se depun la sediul Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, strada Andrei Doga 22

PLIANT SPECIALIZĂRI CAHUL

PLIANT SPECIALIZĂRI CHIȘINĂU

CONTACT

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon:+40 738 010 649