Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu prevederile art. 211, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea Transfrontalieră.

Alegerile au loc joi, 8.10.2020, ora 11, sala D01.