PROGRAME DE LICENȚĂ

DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Educație fizică și sportivă

DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE

Limbi moderne aplicate

DOMENIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Relații internaționale și studii europene

DOMENIUL ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

Afaceri internaționale

DOMENIUL PISCICULTURĂ ȘI ACVACULTURĂ

Piscicultură și acvacultură

DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI

Ecologie și protecția mediului

DOMENIUL INGINERIE MECANICĂ

Sisteme și echipamente tehnice

DOMENIUL INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR

Ingineria procesării materialelor

CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ

Etapa I

5 - 20 iulie 2021 înscrieri online
12 - 20 iulie 2021 înscrieri la centrele special amenajate 
 *Pentru Educație Fizică și Sport calendarul din Etapa I este urmărorul:
* 5 - 17 iulie 2021 înscrieri online
* 12 - 17 iulie 2021 înscrieri la centrele special amenajate
19 - 20 iulie 2021 desfășurarea probelor eliminatorii și probe de concurs
21 - 22 iulie 2021 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
22 - 25 iulie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 25 iulie, ora 1000)

Etapa a II-a

25 iulie 2021 afișarea listelor din Etapa a II-a
26 - 28 iulie 2021 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 28 iulie, ora 1200)
28 iulie 2021 afișarea listelor finale
29 iulie - 3 august 2021 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2021/2022

ACTE NECESARE

1) fișă de înscriere

2) trei fotografii (format 3x4)

3) certificat de naștere (copie simplă/traducere legalizată în limba română)

4) certificat de căsătorie (copie simplă)

5) buletin de identitate (copie simplă/complet)

6) pașaportul străin/pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie simplă)

7) adeverință medicală

8) diplomă de bacalaureat în original SAU adeverință de la instituția de învățământ la care se află diploma de bacalaureat în original + copie legalizată a diplomei de bacalaureat

9) foaie matricolă în original

10) declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română)

CONTACT

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon:+40 738 010 649